Nasza Misja

Naszym celem jest kształtowanie przyszłości naszego państwa poprzez stworzenie nowej konstytucji, która odpowiada na zmieniające się potrzeby i wyzwania XXI wieku. Wierzymy, że podstawą prawną każdego nowoczesnego społeczeństwa powinny być zasady, które są zrozumiałe, sprawiedliwe i przystępne dla każdego obywatela, niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia czy statusu społecznego. Misją naszego zespołu poselskiego jest zapewnienie, aby ten fundamentalny dokument był wynikiem szeroko zakrojonej i inkluzywnej debaty społecznej, w której każdy głos ma znaczenie i jest słyszany. Pragniemy, aby nowa konstytucja była wspólnym dziełem obywateli - dziełem, które umożliwi budowanie silnego, zjednoczonego i sprawiedliwego państwa.

Zakładając, że fundamentem demokracji jest zaufanie i wzajemny szacunek, nasz zespół składa się z doświadczonych legislatorów, prawoznawców, a także przedstawicieli różnych środowisk i organizacji społecznych. Jesteśmy zobowiązani do pracy, która nie tylko odzwierciedla aktualne dążenia społeczne, ale również antycypuje przyszłe potrzeby naszego kraju. Kładziemy duży nacisk na transparentność naszych działań, dostępność procesu legislacyjnego i stałą komunikację z obywatelami. Nowa konstytucja powinna być fundamentem, na którym każdy obywatel będzie mógł bezpiecznie i pewnie budować swoją przyszłość, w państwie, które stawia dobro wspólne na pierwszym miejscu.

Poznaj Zespół

Marek Lewandowski

Przewodniczący Zespołu

"Z głębokim przekonaniem o potrzebie zmiany i pasją do służby publicznej kieruję zespołem mającym za zadanie kształtowanie przyszłości konstytucyjnej naszego kraju. Moje doświadczenie w pracy prawnej i parlamentarnej pozwala mi pełnić rolę mediatora między różnorodnymi poglądami i aspiracjami obywateli, co jest kluczowe w tworzeniu prawa, które nas wszystkich jednoczy."

Ewa Kozłowska

Ekspert ds. Praw Człowieka

"Prawa człowieka są dla mnie nie tylko obszarem profesjonalnej specjalizacji, ale przede wszystkim życiową pasją. Wierzę, że nowa konstytucja to szansa na to, aby nasze państwo stało się wzorem w zakresie ochrony praw jednostki, a moje doświadczenie w organizacjach międzynarodowych pomaga w tworzeniu przepisów na miarę globalnych standardów."

Tomasz Górski

Specjalista ds. Ustrojowych

"Demokracja to system, który musi ewoluować wraz z potrzebami społeczeństwa. Pracując nad nową konstytucją, skupiam się na tworzeniu solidnych fundamentów ustrojowych, które będą elastyczne i odpornie na próby czasu, zapewniając stabilność i harmonijny rozwój naszego państwa."

Agata Nowak

Ekspert ds. Prawnych

"Moja rola w zespole koncentruje się na przełożeniu wielogłosu społecznego na precyzyjny język prawny. Dzięki latom praktyki w sądownictwie wiem, jak ważne jest, aby konstytucja była przede wszystkim jasna i aplikowalna dla wszystkich obywateli i instytucji."

Krzysztof Borowski

Analityk Społeczny

"Analiza trendów społecznych i politycznych to moje narzędzie do przewidywania, jakie wyzwania stawia przed nami przyszłość. Włączenie tej perspektywy do pracy nad konstytucją to klucz do stworzenia dokumentu, który będzie służył obywatelom przez dziesięciolecia."

Nasza Misja

Nasz zespół działa zgodnie z precyzyjnymi zasadami, które zapewniają jasność procedur oraz efektywność podejmowanych działań. Regulamin określa strukturę, metody pracy i sposób podejmowania decyzji, co pozwala na skuteczną i zorganizowaną pracę nad nową Konstytucją. Aby zapoznać się z pełnym dokumentem regulaminu, zapraszamy do jego przeczytania tutaj .