Skontaktuj się z Biurem Interwencji

Biuro Interwencji naszej inicjatywy to punkt pierwszego kontaktu dla wszystkich, którzy pragną wnieść swój wkład w kształtowanie lepszej przyszłości naszego społeczeństwa. Naszym głównym celem jest umożliwienie obywatelom aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia nowych przepisów, które wpłyną na ich codzienne życie. Jesteśmy tutaj, aby słuchać Waszych opinii, sugestii oraz zgłaszanych problemów. Wierzymy, że dzięki otwartemu dialogowi i współpracy możemy wspólnie dokonać zmian, które będą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby i oczekiwania Polaków.

Jeśli masz konkretne uwagi do obecnych przepisów, propozycje nowych rozwiązań, lub napotkałeś na problem, który wymaga interwencji prawnej, nasze biuro jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami w sprawach dotyczących szeroko rozumianych praw obywatelskich, włączając w to kwestie prawne, socjalne, a także środowiskowe. Możesz to zrobić poprzez e-mail, telefon, a także osobiście w naszych biurach, które są otwarte w wyznaczonych godzinach. Pamiętaj, że każdy głos jest dla nas ważny, a każda sprawa zostanie rozpatrzona z należytą uwagą i zaangażowaniem.

Lp. Województwo Adres Członkowie
1 Kujawsko-Pomorskie ul. Zielona 1 70-000 Toruń 1. Karol Bielski tel: 111 222 333; [email protected]
2. Helena Nowak, adres email: [email protected]
2 Lubelskie ul. Lipowa 13 20-020 Lublin 1. Piotr Wójcik; 132 132 132; [email protected]
2. Ewa Zając; 111 222 333; [email protected]
3 Podkarpackie ul. Rzeszowska 101 70-000 Rzeszów 1. Anna Kowalska, Rzeszów, Tel. 222 111 333, [email protected]
2. Michał Domagała, Tel. 333 222 222, [email protected]
4 Świętokrzyskie ul. Sandomierska 1 70-000 Kielce 1. Julia Wiśniewska 111 333 222 [email protected]
2. Łukasz Marek; 111 222 333 [email protected]

Współpracujące Organizacje

Zachęcamy do współpracy z naszym projektem różnorodne organizacje i instytucje, które podzielają nasze wartości i misję społeczną. Jesteśmy otwarci na dialog i inicjatywy, które mogą przyczynić się do wzmacniania społeczności lokalnych, promowania edukacji i wsparcia rozwoju indywidualnego oraz grupowego. Dzięki synergii z jednostkami non-profit, przedsiębiorstwami społecznymi, fundacjami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi, nasze działania zyskują nowy wymiar, pozwalają na wymianę doświadczeń i tworzenie skutecznych rozwiązań na rzecz najbardziej palących problemów społecznych.

Każda współpraca jest dla nas szansą na stworzenie trwałej wartości. Cenimy sobie możliwość realizowania projektów, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby, a nasze działania opieramy na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie. Staramy się, aby partnerstwo z nami było synonimem innowacyjności i skuteczności. Wspólnie możemy zrealizować projekty edukacyjne, kampanie społeczne czy inicjatywy wspierające rozwój i aktywizację. Jesteśmy przekonani, że łącząc siły, możemy więcej i lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Fundacja "Nowe Jutro"

Fundacja "Nowe Jutro" działa na rzecz ochrony i odnowy miejskich terenów zielonych. Stawiamy na ekologiczne rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i życia w miastach. Realizujemy projekty zalesień, tworzymy zielone dachy i edukujemy w zakresie ekologii. Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami, przekształcamy zaniedbane przestrzenie w oazy spokoju i natury, sprzyjające integracji i rekreacji mieszkańców.

Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości"

Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości" koncentruje swoje działania na wsparciu edukacyjnym dla najmłodszych. Umożliwiamy dostęp do najnowszych technologii edukacyjnych i organizujemy warsztaty, które rozwijają kreatywne myślenie oraz kompetencje przyszłości. Współpracujemy z szkołami i nauczycielami, aby dostarczać narzędzia niezbędne do kształtowania umiejętności krytycznego myślenia i adaptacji do szybko zmieniającego się świata.

Koalicja "Zdrowe Społeczeństwo"

Koalicja "Zdrowe Społeczeństwo" to grupa organizacji, która propaguje zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Nasze kampanie skupiają się na edukacji w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy lokalne inicjatywy promujące sport i zdrowie, a także prowadzimy programy pomocowe dla osób z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. Nasze działania mają na celu budowanie świadomości i zachęcanie do zdrowszych wyborów na co dzień.

Komitety Wspierające

Komitety wspierające stanowią fundament naszej inicjatywy, działając jako kluczowe ogniwa łączące różnorodne grupy społeczne i instytucje wokół wspólnego celu. Są to zespoły ekspertów, wolontariuszy i działaczy społecznych, których nieocenione doświadczenie i zaangażowanie wpływają na efektywność i zasięg naszych działań. Poprzez organizację warsztatów, seminariów i spotkań, komitety te wspierają nie tylko wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, ale również inspirują do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw, które służą dobru wspólnemu.

Komitety wspierające odgrywają także rolę mediatorów w relacjach międzysektorowych, ułatwiając dialog pomiędzy przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Poprzez tę wieloaspektową współpracę, udało się stworzyć trwałą sieć wsparcia, która służy pomocą techniczną, doradztwem, a także finansowym wsparciem dla lokalnych projektów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych. Komitety te są przestrzenią, gdzie pasja spotyka się z profesjonalizmem, a innowacyjne pomysły przekształcane są w konkretne działania na rzecz lepszej przyszłości.

Lp. Organizacja Adres / mail / tel.
1 Komitet Inicjatywy Lokalnej "Nowa Fala" ul. Morzynska 11, 11-11 Gdańsk
[email protected]
tel. 111 333 222
2 Stowarzyszenie "Zielone Jutro" ul. Leśna 22, 22-222 Opole
[email protected]
tel. 111 333 222
3 Obywatelski Ruch Społeczny "Działajmy Razem" ul. Wolności 33, 33-333 Bydgoszcz
[email protected]
tel. 111 333 222
4 Centrum Innowacji Społeczno-Kulturalnych "Korzenie" ul. Kwiatowa 44, 44-444 Rzeszów
[email protected]
tel. 111 333 222