Wprowadzenie do Ankiety

Witamy w naszej ankiecie! Jesteśmy wdzięczni, że zdecydowaliście się poświęcić swój czas i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami. Nasz zespół nieustannie dąży do ulepszania naszych usług i inicjatyw, a Wasze opinie są dla nas nieocenione. Ankieta została zaprojektowana, aby zbadać różne aspekty naszej działalności i zrozumieć, co najbardziej liczy się dla naszej społeczności. Wasze odpowiedzi pozwolą nam skupić się na obszarach, które wymagają uwagi i ciągłego rozwoju. Zapewniamy, że wszystkie udzielone przez Was informacje pozostaną anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych.

Proces wypełniania ankiety jest prosty i nie powinien zająć więcej niż kilka minut. Przygotowaliśmy serię pytań, które dotykają różnych aspektów naszych działań. Każda odpowiedź, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna, jest dla nas cenna i zostanie wzięta pod uwagę w naszych przyszłych planach i strategiach. Prosimy o szczerość, ponieważ tylko prawdziwe opinie mogą przyczynić się do rzeczywistej zmiany. Pamiętajcie, że nie ma "dobrych" czy "złych" odpowiedzi – chcemy usłyszeć Wasz autentyczny głos.

A n k i e t a

Instrukcje Wypełniania

Przygotuj się do ankiety

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na spokojne przemyślenie każdego pytania. Zalecamy znalezienie cichego miejsca, w którym możesz skupić się bez przeszkód. Przeczytaj każde pytanie uważnie i pomyśl nad swoją odpowiedzią, zanim przejdziesz do następnego.

Bądź szczery w swoich odpowiedziach

Twoja szczerość jest kluczem do wiarygodnych wyników. Nie ma "dobrych" czy "złych" odpowiedzi - chcemy znać Twoje prawdziwe opinie i doświadczenia. Twoje odpowiedzi są anonimowe, więc nie wahaj się wyrażać swoich autentycznych przekonań i uczuć.

Przejrzyj swoje odpowiedzi

Po wypełnieniu ankiety przejrzyj swoje odpowiedzi, aby upewnić się, że są kompletne i dokładnie odzwierciedlają Twoje poglądy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do udzielonych odpowiedzi, teraz jest moment, aby dokonać ewentualnych korekt. Po zakończeniu przeglądu, możesz wysłać ankietę, korzystając z przycisku "Wyślij".

Znaczenie Ankiety dla Rozwoju Naszej Organizacji

Dla naszej organizacji każda ankieta stanowi kluczowe narzędzie dialogu z naszymi interesariuszami. Jest ona mostem, który pozwala nam zrozumieć potrzeby, oczekiwania i opinie osób, z którymi współpracujemy i dla których działamy. Dzięki zbieranym informacjom możemy nie tylko lepiej dostosować nasze usługi i inicjatywy do aktualnych wymogów społecznych, ale również identyfikować obszary wymagające innowacji lub poprawy. Nasze ankiety służą jako kompas, kierując nasze strategie i decyzje w taki sposób, aby jak najlepiej służyły społeczności i środowisku, z którym jesteśmy związani.

Zaangażowanie w wypełnianie ankiety przekłada się bezpośrednio na jakość i skuteczność naszych działań. Każdy głos ma znaczenie i jest cennym wkładem w naszą misję. Przez to, że aktywnie uczestniczycie Państwo w procesie zbierania opinii, współtworzycie przyszłość naszej organizacji. Wyniki ankiet pozwalają nam także na transparentne raportowanie o naszych postępach i wynikach, co buduje zaufanie i potwierdza naszą odpowiedzialność społeczną. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa uczestnictwu możemy nieustannie rozwijać się, oferując inicjatywy, które realnie odpowiadają na potrzeby społeczne.

A n k i e t a

Ochrona Prywatności

Ochrona prywatności uczestników jest dla nas fundamentem i priorytetem w każdym aspekcie prowadzonych badań i ankiet. Dbamy o to, aby wszystkie dane były gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i z pełną zgodnością z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Nie udostępniamy zgromadzonych informacji żadnym trzecim stronom oraz stosujemy zaawansowane metody szyfrowania, aby zapewnić poufność wszystkich udzielonych odpowiedzi. Naszym celem jest zagwarantowanie, że uczestnicy mogą bez obaw dzielić się swoimi opiniami, wiedząc, że ich prywatność jest przez nas szanowana i chroniona.