Zapraszamy na konferencję Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji, pt. „Prawo a Sprawiedliwość – przyczyny kryzysu tkwią w błędach ustrojowych”.

22 kwietnia br. godz. 17.00

Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, ul. 28 czerwca 217/219 https://www.google.pl/maps/dir/”/Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Handlu+i+Us%C5%82ug+Pozna%C5%84/@52.379708,16.8409236,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x470444cb3700e2a1:0x13d876c46973eed3!2m2!1d16.9109631!2d52.3797287

KA132993

PROGRAM:

Piątek, 22 kwietnia 2016 r.

17.00 – 17.20 –  Otwarcie Konferencji i wykład posła i vice przewodniczącego parlamentarnego zespołu Janusza Sanockiego „ Konstytucyjne przyczyny patologii w wymiarze sprawiedliwości”

17.20 – 17.40 – wykład byłego kandydata na prezydenta R.P. Romana Sklepowicza – „Zła konstytucja czy złe ustawodawstwo…”

17.40 – 18.00 – Wykład konstytucjonalisty posła Bartłomieja Wróblewskiego „Duda Pomoc po Poznańsku” – Interwencyjna pomoc prawna w Poznaniu i Powiecie Poznańskim

18.00 – 18.20 – wystąpienie specjalisty z prawa podatkowego – Przemysława Jakuba Hinca – „Konstytucyjne granice uznaniowości państwa w sprawach podatkowych”

18.20 – 19.20  – Przypadki bezprawia – osoby skrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości i urzędy skarbowe. Wystąpią między  innymi przedsiębiorcy : Elżbieta Wiśniewska , Jerzy Kukliński oraz Justyna Socha , Zdzisław Firley.

19.20 – 19.30 Zakończenie Konferencji i przeczytanie Memorandum od Kornela Morawieckiego

19.30 – 20.00 Konferencja prasowa

 

Organizatorzy:

Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji

przy współudziale

– Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny

– Biuro Interwencji Społecznej Poznań

– Stowarzyszenie Stop Nop

– Kukiz’15 Poznań

 

Kontakt w sprawie udziału w konferencji:

Jerzy Kukliński

kom.        511 260 570

e-mail  [email protected]