Drodzy Przyjaciele!
Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu II Sejmowej Konferencji poświęconej wymiarowi sprawiedliwości.
Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji , który konferencję zorganizował, opracował projekt obywatelskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych i prezentacja tego projektu była głównym punktem obrad naszej konferencji. Oczywiście oprócz tego zadbaliśmy żeby osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości i instytucje państwa polskiego miały możliwość przedstawić swoje sprawy. Są to bardzo często przypadki wstrząsające, pokazujące jak dalece funkcjonowanie państwa i formalne stosowanie prawa, pozbawione troski o dobro wspólne, rozmija się z poczuciem sprawiedliwości. Pięknie powiedział o tym podczas konferencji przewodniczący Poselskiego Zespołu  Marszałek Senior Kornel Morawiecki.
Naszymi gośćmi ze strony władz rządowych byli p. Jerzy Chrobak z Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Pan Wiceminister  Marcin Warchoł oraz dyrektor gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości p. Michał Woś.
Pan Michał Woś omówił pracę zespołu prawników powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do rozpatrywania przypadków, które opisaliśmy w pierwszym raporcie, wydanym na I Konferencję, która odbyła się w styczniu br.
Natomiast pan Wiceminister Marcin Warchoł szerzej przedstawił uczestnikom zamierzenia Ministerstwa zmierzające do zapewnienia udziału i nadzoru społeczeństwa nad pracą sądów, oraz odniósł się także do spraw przedstawianych przez uczestników konferencji.
Projekt ustawy o ustroju sądów opracowany przez nasz zespół, Wiceminister uznał za bardzo interesujący i w wielu kwestiach zbieżny z projektem nad którym pracuje Ministerstwo.
Współpraca Poselskiego Zespołu z Ministerstwem Sprawiedliwości trwa od pierwszej konferencji w styczniu i oceniamy ją jako bardzo obiecującą. Pan Wiceminister Marcin Warchoł stara się wnikliwie rozpatrywać zgłaszane przez nas problemy, a zespół kierowany przez p. Michała Wosia energicznie przystąpił do badania zgłoszonych przypadków sądowego bezprawia. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać.

Drodzy Przyjaciele!
Konferencja- zorganizowana z wielkim wysiłkiem przy Waszym ofiarnym uczestnictwie –  była bardzo udana. Szczególnie obiecująca i ważna jest sprawa projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Bez zmiany mechanizmów ustrojowych, które są obecnie istotną przyczyną patologii występujących w polskim wymiarze sprawiedliwości, nic się bowiem nie zmieni.

Oceniając przebieg naszego spotkania, trzeba też wspomnieć o tym, że pod koniec jeden z uczestników zdesperowany wieloletnimi krzywdami, jakie spotykają go ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwości, nie opanował emocji co zakłóciło przebieg obrad.  Zamierzamy w dalszym ciągu zajmować się pojedynczymi sprawami osób pokrzywdzonych, jednak wydaje się, że wobec ogromu problemów, poczucia krzywdy i emocji jakie tym sytuacjom towarzyszą, przyjęta przez nas otwarta formuła konferencji, w której każdy kto chciał mógł wejść do Sejmu i przedstawić swoje krzywdy, wyczerpała się. Zaproponujemy kolegom z Zespołu Poselskiego żeby następną konferencję organizować wspólnie ze stowarzyszeniami i zespołami regionalnymi, oraz organizacjami obywatelskimi, które współpracują z Zespołem Poselskim. I to te organizacje dokonają wstępnej selekcji spraw, które będą przedstawiane na konferencji oraz będą zatwierdzać regionalne listy uczestników.

Drodzy Przyjaciele!

Niezależnie od trudności jakie stoją na naszej drodze, jakiej by one nie były natury, nie wolno nam porzucić pracy, której celem jest naprawa naszego państwa, uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, rozpoczęcia debaty na temat nowej konstytucji, która ma służyć obywatelom, a nie klikom, które zawłaszczyły Państwo Polskie. Taki jest nasz cel i zamierzamy wytrwać w jego realizacji.  Wszystko co robimy służy temu celowi i wszystkich, którzy chcą w tę pracę się włączyć witamy z pełną otwartością.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy w Konferencji uczestniczyli i pomogli ją zorganizować.

Organizatorzy II Konferencji:

Janusz Sanocki – wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

Jerzy Jachnik – sekretarz Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

Andrzej Gawron – członek Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

DSC_1107 DSC_1178 DSC_1078