Powstał ogólnopolski Społeczny Ruch Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa. Spotkanie założycielskie odbyło się 26 marca br. w Domu Polonii w Warszawie. Na krajowych koordynatorów ruchu wybrano posłów Janusza Sanockiego i Jerzego Jachnika.

Ruch nie jest partią, ma otwartą formułę i stawia sobie za zadanie naprawę wymiaru sprawiedliwości, a także innych niewłaściwie funkcjonujących instytucji państwa. Wśród postulatów programowych znalazła się też obrona praw obywatelskich na płaszczyźnie ekonomicznej – rozwiązania problemów osób, które zostały pokrzywdzone przez system bankowy.
W zjeździe założycielskim udział wzięło ok. stu przedstawicieli Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości, Biur Interwencji Społecznych i ogólnopolskich stowarzyszeń, zajmujących się walką z bezprawiem, obroną praw człowieka, a także reformami ustroju państwa (Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych). Działania ruchu wspierać będą eksperci z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Postulaty Społecznego Ruchu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa
przyjęte na ogólnopolskim spotkaniu w Warszawie w dniu 26 marca 2017 r.

Doświadczając wielu bezprawnych działań ze strony funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów – a także obserwując patologiczne działanie sądów i prokuratury – główną przyczynę ww. nieprawidłowości upatrujemy w złamaniu przez sądy konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu ujętej w art. 4 Konstytucji RP. Domagamy się zatem:

1) Wybieralności sędziów jako realizacji fundamentalnej zasady suwerenności Narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP – albo w wyborach powszechnych, albo przez wybrane przez obywateli organy;
2) Wprowadzenia instytucji ławy przysięgłych jako realizacji art. 182 Konstytucji RP;
3) Wprowadzenia instytucji sędziego pokoju wybieranego w powszechnych wyborach przez mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego (gminy) do rozpatrywania spraw o wykroczenia;
4) Wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa w wyborach powszechnych i przywrócenia w ten sposób zgodności jej składu z zasadą suwerenności Narodu wyrażoną w art. 4 Konstytucji (propozycja: wybór 15 członków (sędziów) w wyborach powszechnych przez obywateli (art. 187 ust. 1 pkt. 2).

Domagamy się także wprowadzenia realnego systemu skargowego, stałego rozpatrywania przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia zgłaszanych przez obywateli, a także wprowadzenia do polskiego systemu sądowniczego instytucji rewizji nadzwyczajnej, która pozwoliłaby wyeliminować z obrotu prawnego wyraźnie niesprawiedliwe wyroki. Domagamy się także powołania komisji, która dokonałaby weryfikacji – kwestionowanych przez poszkodowanych obywateli – orzeczeń sądowych zapadłych w III RP.