Do końca lipca dopracowujemy nasz projekt ustawy o sądownictwie i organizujemy zespoły regionalne do zbierania podpisów. W sierpniu – wrześniu czeka nas zbieranie.
(Pod warunkiem, że powstanie dostatecznie dużo zespołów regionalnych).
 
RZ__2717

Organizacja promowania i zbierania podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o ustroju sądów powszechnych:

  1. Organizacją zajmować się będą grupy obywateli, których akcję koordynować będą Zespoły Regionalne Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
  1. Zespół Regionalny tworzy min. 10 osób z danego województwa/powiatu (zakres terytorialny działania określa sam Zespół)
  1. Utworzenie Zespołu odbywa się na zebraniu z udziałem posła z Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji (w oparciu o który powstanie Komitet Inicjatywy Obywatelskiej)
  1. Zespół Regionalny powinien posiadać pocztowy adres do korespondencji i adres e-mail oraz miejsce w którym odbywać się będą cotygodniowe spotkania. Pożądany jest także kontakt i współdziałanie z prasą lokalną (radiem, telewizją lokalną).
  1. Konieczne jest nawiązanie jak najszerszej współpracy z działającymi stowarzyszeniami, grupami obywateli, parafiami itd. Stowarzyszenia – powinny mieć zapewniony udział w pracach i decyzjach Zespołu.
  1. Zespół powołuje kilkuosobowe prezydium, na czele z przewodniczącym, do koordynowania swoich prac i kontaktów z Poselskim Zespołem n/rz Nowej Konstytucji.
  1. Wymagany termin powstania Zespołu Regionalnego to maksymalnie końca lipca 2016 r – zanim rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Janusz Sanocki