Zgodnie z zapowiedziami pod koniec marca organizujemy w Warszawie ogólnopolskie spotkanie Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości.
Konieczne jest bowiem, żebyśmy wyrazili opinię obywateli, tak by kwestia niezbędnej naprawy sądów i prokuratury nie była tylko przedmiotem międzypartyjnych rozgrywek.
W ogólnopolskiej konferencji wezmą udział te Komitety, które przysłały do nas co najmniej 50 podpisów poparcia dla proponowanych przez nas zmian w sądownictwie
(w załącznikach druk utworzenia komitetu i druk do zebrania podpisów - żeby ew. uzupełnić jeszcze te formalności).

Proponowany przez nas termin to niedziela 26 marca br. 

Celem naszego spotkania będzie stworzenie ram koordynacji naszych działań, uchwalenie deklaracji nt. zmian w wymiarze sprawiedliwości, a także ocena sposobu rozpatrywania skarg przez ministerstwo 
sprawiedliwości (tych, które złożyliśmy po naszych ubiegłorocznych konferencjach w sejmie). Chcemy także doprowadzić do sytuacji, w której Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się konkretnymi 
przypadkami łamania praw człowieka przez sędziów i prokuratorów czyli tym co leży w zakresie jej kompetencji. Inaczej nie zwalczymy bezprawia sądowo-prokuratorskiego.

Proszę zatem o:  zgłoszenie uczestników konferencji - z każdego komitetu, który zebrał min. 50 podpisów może uczestniczyć do 5 osób. Proszę o podanie nazwisk 
chętnych do uczestniczenia, miasta zamieszkania i telefonu i ew. maila;
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 17 marca br.
Zgłoszenia proszę przesyłać na mail mojego biura: [email protected]

Pozdrawiam

Janusz SanockiZałączniki:
AA-lokalny-komitet
AA-poparcie