KA133069
Zespół Poselski n/rz Nowej Konstytucji organizuje kolejną (drugą) Konferencję w Sejmie, poświęconą działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, urzędów i monitorowaniu naruszeń praw obywateli ze strony tychże instytucji.
Konferencja odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w sali kolumnowej Sejmu RP. Początek rejestracji uczestników o godz. 9.00.
Podczas konferencji będziemy chcieli wysłuchać relacji kolejnych osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości i instytucje takie jak nadzór budowlany, urzędy skarbowe itp.
Będziemy także chcieli podsumować pierwszy etap naszej ankiety ustrojowej i dlatego prosimy każdego z potencjalnych uczestników, o to by pobrali ankietę z naszej strony:
www.nowakonstytucja.org.pl wydrukowali choćby z 20 egz. rozprowadzili i przywieźli z sobą na konferencję.
Ankietę można także wypełniać on-line na stronie – prosimy byście zachęcali do jej wypełnienia jak największy krąg osób.
Możemy ją także wysłać Wam na podany adres pocztowy, jeśli zgłosicie się Państwo do mojego biura poselskiego.
Podczas konferencji będziemy także chcieli powołać zespoły tematyczne do dalszych prac nad koniecznymi zmianami w prawie. A także do opisywania kolejnych przypadków osób pokrzywdzonych.
Nasza dotychczasowa działalność i praca parlamentarna (także nasza pierwsza konferencja z 16 stycznia) zaczynają przynosić pierwsze owoce. Dzięki staraniom Jurka Jachnika i moim, naszym spotkaniom z Ministrem Sprawiedliwości p. Ziobrą, a także dzięki naszej aktywności poselskiej w Ministerstwie został powołany zespół prawników do zbadania przypadków, które opisaliśmy w pierwszym raporcie. Już osoby zainteresowane zawiadamiają nas, że Ministerstwo kontaktuje się z nimi dla zbadania tych spraw. Będziemy kontynuować te działalności i naciskać na urzędników ministerialnych dla zbadania wszystkich spraw, wszystkich krzywd jakie obywatele do nas zgłosili. Konieczna wszakże do tego jest potężniejąca „dźwignia obywatelska” czyli Państwa wsparcie i obecność. Dlatego organizujemy kolejną konferencję i liczymy na Wasz przyjazd.
Chcielibyśmy tym razem – oprócz przypadków sądowo-prokuratorskich – poświecić więcej uwagi przedsiębiorcom którzy zostali poszkodowani przez instytucje państwa, a także sprawom związanym z egzekucjami komorniczymi.
Proszę o opisywanie Waszych spraw (tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili) w ankiecie, którą rozsyłaliśmy przed pierwszym naszym kongresem (do pobrania). 
Postaramy się wydać drugi tom „Raportu o bezprawiu” – pierwszy , jak wspomniałem, przynosi już swoje pozytywne owoce.
Zgłoszenia udziału w konferencji proszę dokonywać mailowo na adres mojego biura poselskiego:
lub bezpośrednio do Biura Obsługi Posłów do Pani Doroty Borychowskiej:
Liczba miejsc w sali kolumnowej jest ograniczona, więc proszę zaczynajcie się zgłaszać.
Obecność na konferencji zapowiedział wiceminister sprawiedliwości.
Pozdrawiam wszystkich