Zbliża się II konferencja nt. Nowej Konstytucji i bezprawia sądowego w naszym kraju.
Konferencja odbędzie się w sejmie, w sobotę 25 czerwca o godz. 9.00 początek rejestracji uczestników.

Proszę by Ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zgłosili, a zamierzają przyjechać do sejmu na konferencję 25 czerwca – zgłosili się do mojego asystenta – p. Piotra Wojtasika na adres mailowy:
W konferencji zapowiada udział dwóch wiceministrów – z Min.Sprawiedliwości i z Min Finansów.
Ci z Państwa, którzy chcieliby zabrać głos – proszę o podanie szkicu (tematu) wystąpienia i przygotowania ewentualnego wystąpienia nie dłuższego niż 3 minuty. wiem, że to nie łatwe, ale pamiętajcie Państwo, że ostatnio było w sejmie 700 poszkodowanych osób. Listę wystąpień ustalimy do końca tygodnia.
Z informacji pozytywnych mogę podać to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje zespół prawników powołany przez Ministra Ziobrę, który bada sprawy, które zamieściliśmy w pierwszym raporcie. Jest to mozolne, ale powoli posuwamy się do przodu.
W programie konferencji mamy wysłuchanie 10-15 osób poszkodowanych, wystąpienia wiceministrów, a potem zaprezentujemy nasz projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych – gruntownie zmieniający sądownictwo. Mamy zamiar przez wakacje prowadzić – wspólnie z Państwem – dyskusję na temat tego projektu, a potem zebrać podpisy i przedstawić go w sejmie. Powołamy także zespoły regionalne, które zajmą się organizowaniem debaty nt. projektu ustawy, a potem zbieraniem podpisów.Od nas zależy nasz los, tylko potrzeba wytrwałości.
Informacje możecie Państwo znaleźć także na naszej stronie internetowej:

 

Janusz Sanocki
KA133191