Deklaracja założycielska Społecznego Ruchu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa

* Uznając, że naprawa wymiaru sprawiedliwości (prokuratury i sądów), a także innych niewłaściwie funkcjonujących instytucji Państwa Polskiego – jest sprawą wszystkich obywateli, powołujemy otwarty, społeczny ruch, którego celem będzie organizowanie publicznej debaty, wyrażanie stanowiska w ważnych sprawach i wpływanie na opinię publiczną w celu przyjęcia akceptowanych społecznie rozwiązań.
* Ruch jest otwarty dla wszystkich obywateli, przekonanych o konieczności zmian ustrojowych bez względu na ich światopogląd.
* Ruch jest otwarty tzn. nie posiada władz, każdy może do jego działań przystąpić, nikogo nie wolno wykluczyć. Dla koordynowania działań Ruchu w skali kraju powołujemy koordynatorów krajowych w osobach posłów Jerzego Jachnika i Janusza Sanockiego
* Koordynatorów wojewódzkich wyłonią Społeczne Komitety i Stowarzyszenia działające na terenie danego województwa.
* Inicjatywy – w ramach Ruchu – może podejmować każdy.
* Ruch Obywatelski może podejmować współpracę z ugrupowaniami politycznymi w tym z ugrupowaniami posiadającymi reprezentację w parlamencie. Formy tej współpracy określą porozumienia zaakceptowane przez uczestników Ruchu.
* Za główną sprawę ustrojową uznajemy naprawę wymiaru sprawiedliwości – jako najbardziej dotkliwą dla wielu tysięcy obywateli.
* Oprócz zmian ustawowych będziemy dążyć do powołania komisji, która dokonałaby weryfikacji – kwestionowanych przez poszkodowanych obywateli – orzeczeń sądowych zapadłych w III RP.
* Uznajemy także pilną konieczność zmiany prawa wyborczego w taki sposób by przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze.
* Widzimy też potrzebę zagwarantowania obrony praw obywatelskich na płaszczyźnie ekonomicznej – rozwiązania problemów osób, które zostały pokrzywdzone przez system bankowy.

Sygnatariusze:

1.Jachnik Jerzy, poseł RP; 2. Sanocki Janusz, poseł RP; 3. Czachor Andrzej, prof. Ruch n/rz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych; 4.Dobrzyński Wojciech Edward, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 5. Olszanicki Lech, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 6. Szczęśniak Andrzej, prawica.net, Warszawa; 7. Miernik Zygmunt, „Represjonowani Stanu Wojennego”; 8. Bartold Tadeusz, Stowarzyszeni Wspólnota, Warszawa; 9. Bąk Janusz; 10. Bednorz Ignacy, Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości Tychy; 11. Błaszczyk Mirosław; 12. Byrdak Tadeusz, Opole; 13. Cebrat Jan, Grodków; 14. Chandrała Mirosław, Łódź; 15. Chechliński Roman, Lublin; 16. Chęć Robert, Lublin; 17. Chylewska Joanna, Kielce; 18. Dąbrowski Tadeusz; 19. Dębski Mieczysław; 20. Dobrowolska Irmina, Sosnowiecki Komitet Sprawiedliwości Społecznej; 21. Domańska Joanna, Częstochowa; 22. Dominiak Stanisław; 23. Dudek Anna, Częstochowa; 24. Dudziak Tomasz, Korsze; 25. Freiman Lorenz, Pokrzywdzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa; 26. Fruncza Łukasz, Nysa; 27. Gospodarczyk Andrzej, Radom; 28. Gretkowska Halina, Świecie; 29. Gretkowski Artur, Świecie; 30. Gretkowski Franciszek, Świecie; 31. Jankowski Piotr, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 32.Jaśkowiak Andrzej, Grodzisk Wielkopolski; 33. Jączek Jan, Tychy; 34.Jączek Jarosław, Tychy; 35. Kamiński Henryk, Jelenia Góra; 36. Kania Andrzej; 37. Karliński Sebastian; 38. Kącka Bożena, Opole; 39. Kostuchowska Magdalena, Bielsko Biała; 40. Kotynia Łukasz, Bielsko – Biała; 41. Kozioł Wojciech, Bielsko Biała; 42. Krupczak Lech, Korsze; 43. Ludwikiewicz Marek, Łodź; 44. Łacek Jan, Bielsko Biała; 45. Łada Witold, Elbląg; 46. Machej Damian, Bielsko Biała; 47. Mączkowski Stanisław, Grodzisk Wielkopolski; 48. Menzel Artur, Grodków; 49. Morys Sławomir, Bielsko Biała; 50. Moskawa Mirosław, Kielce; 51. Niedźwiecki Janusz; 52. Nowak Krzysztof, Bielsko – Biała; 53. Palka Blanka, Mysłowice; 54. Palka Tomasz, Mysłowice; 55. Pąsik Zbigniew, Elbląg; 56. Perkowski Jakub, Warszawa; 57. Piątkiewicz Dariusz, Korsze; 58. Piotrowicz Ryszard, Rzeszów; 59. Pisarski Witold Jerzy, Lublin; 60.Piter Jakub, Grodzisk Wielkopolski; 61. Połanecki Paweł; 62.Porębski Andrzej, Lublin; 63. Przystawa Czesław, Warszawa; 64. Romańczuk Stanisław; 65.Rygielski Mirosław; 66. Skrzypczak Krzysztof, Radom; 67.Skrzypek Przemysław; 68. Smoliński Włodzimierz, Lublin; 69. Smoter Piotr, Nysa; 70. Sobala Edward, Jastrzębie Zdrój; 71. Sobolewski Andrzej, Tychy; 72.Stangreciak Ryszard, Łodź; 73. Staszko Piotr, Bielsko Biała; 74. Stąsiek Elżbieta, Świecie; 75. Stefaniak Marian, Bielsko Biała; 76. Stróżyński Marcin, Grodzisk Wielkopolski; 77. Szczypińska Ewa, Iława; 78.Szkutnik Janusz, Rzeszów; 79. Światowski Marian, Wrocław; 80. Toczek Grzegorz, Bytom; 81. Tomczyk Ryszard, Komitet Społeczny „Wspólna Sprawa” Wołomin; 82. Vy Ngo Van, Wspólnota, Warszawa; 83. Więckowski Mieczysław, Bielsko Biała; 84. Wodecki Bronisław, Ziębice; 85. Wojciech Milczarek, Łowicz; 86. Wojtasik Piotr, Nysa; 87. Wronka Adam; 88. Żaczyński Krzysztof.

Warszawa 26 marca 2017 r.