Poselski zespół n/rz Nowej Konstytucji organizuje kolejną konferencję w Sejmie, poświęconą funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Po 2 latach zmian możemy już ocenić czy wprowadzone ustawy zmienią los poszkodowanych, czy sprawy krzywd doczekają się rozwiązania, a także przedstawić obywatelski punkt widzenia na konieczne zmiany w polskich sądach i prokuraturze.
Przesyłamy Państwu program konferencji, która została zaplanowana na dzień 12 maja br.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila z podaniem adresu pocztowego. Po zgłoszeniu wyślemy Państwu zaproszenie pocztą. Udział w konferencji będzie możliwy tylko po otrzymaniu zaproszenia.
Z pozdrowieniami
Janusz Sanocki

Konferencja pt.
Co dalej z wymiarem sprawiedliwości? Jakich sądów potrzebują Polacy?

12 maja 2018 r. (sobota), Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa ul. Wiejska 6.

PROGRAM:

  1. 9.30 – 11.00 – rejestracja uczestników za zaproszeniami
  2. 11.00 – 11.15 – przywitanie uczestników przez K. Morawieckiego
  3. 11.15  – 11. 45 – „Czy dotychczasowe zmiany prawa dotyczące prokuratury, sądów,KRS, SN, Komorników  – przyniosły zmiany wymiaru sprawiedliwości” – Janusz Sanocki, Jerzy Jachnik
  4.  11.45 – 12.45 – dyskusja uczestników
  5. 12.45 – 13.15 – wystąpienia gości z Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, sądownictwa
  6. 13.15 – 14.00 – przedstawienie wyników ankiety pt. „Jakich sądów potrzebują Polacy?”, powstałej podczas I i II Kongresu (Janusz Sanocki, Jerzy Jachnik)
  7. 14.00 – 14.30 – przerwa
  8. 14.30 – 15.30 – dyskusja dotycząca wyników ankiety „Jakich sądów chcą Polacy”
  9. 15.30 – 16.00 wnioski i uchwały III Konferencji
  10. 16.00 – 16.15 zakończenie.

Jeśli chcecie Państwo brać udział w III konferencji proszę przysłać imienne zgłoszenie wraz z adresem zamieszkania. Zaproszenia zostaną wysłane po przesłaniu z potwierdzenia na email:
[email protected]

Prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z wynikami ankiety można zapoznać się pod linkiem:
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5232:reforma-wymiaru-sprawiedliwoci-okiem-organizacji-pozarzdowych&catid=10:ogolna&Itemid=2#JOSC_TOP