Zgromadzeni pod Sądem Najwyższym działacze społeczni, protestujący przeciwko zemście sądowej i uwięzieniu Zygmunta Miernika ale także przeciwko powszechnemu bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości wzywamy wszystkich do poparcia projektu uzdrowienia polskich sądów przez:
1) Wprowadzenie do polskiego procesu sądowego ław przysięgłych na wzór rozwiązań jakie znamy z krajów anglosaskich.
2) Wprowadzenie instytucji „sędziego pokoju” – wybieranego przez mieszkańców gmin dla rozstrzygania prostych spraw.
3) Wprowadzenie wybieralności kandydatów na sędziów przez Wojewódzkie Rady Sądownictwa. Wojewódzkie Rady Sądownictwa pochodziłyby z powszechnych wyborów. Kandydaci na sędziów – z danego województwa byliby zatem wybierani przez „przedstawicieli Narodu” i wada konstytucyjna zostałaby usunięta. Dopiero kandydat na sędziego wybrany przez Wojewódzka Radę Sądownictwa byłby przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa do dokonania ostatecznego wyboru, zatwierdzanego następnie przez Prezydenta.
4) Wprowadzenie powszechnych wyborów 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
5) Utworzenie odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się także doprowadzenia do weryfikacji niesprawiedliwych wyroków zapadłych w ostatnich 26 latach.

Są to propozycje posłów zrzeszonych w Poselskim Zespole na rzecz Nowej Konstytucji stanowiące treść petycji do Sejmu. Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i komitety do organizowania regionalnych komitetów, zbierania podpisów obywateli pod petycją i kierowania jej do Sejmu, Krajowej Rady Sądownictwa, Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji oraz do nas.
Zmiany w polskim prawie muszą uzyskać wsparcie obywateli i o to wsparcie do wszystkich się zwracamy. Żaden Sejm od 26 lat nie był zdolny do naprawy stanu polskiego bezprawia. Bez wspólnego i silnego nacisku obywatelskiego nikt, ani politycy, ani sędziowie, ani my nic nie jesteśmy w stanie zmienić.
Dlatego wzywamy wszystkich do działania! Tylko obywatele mogą naprawić nasze sądy i nasze państwo. Wspólnie tego dokonamy!

Janusz Sanocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, dziennikarz, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”, poseł na Sejm RP, Tel. 602-397-455, mail: [email protected];
Biuro Poselskie Janusza Sanockiego ul. Prudnicka 3; 48-304 Nysa;
Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratury”, poseł na Sejm RP, tel. 504-105-220;  mail:  [email protected];
Biuro Poselskie  ul. Cechowa 3;  43-300 Bielsko-Biała;
Adam Słomka – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, Tel. 601-646-080; mail: [email protected]
Biuro Adama Słomki ul. Sienna 45/5, Warszawa.

img_20160917_160440827

Poseł Janusz Sanocki podczas zgromadzenia pod Sądem Najwyższym

 

Petycja do pobrania:

1455661675_Files-Wordaa-apel-komitetu-po-zmianach