Ogólnopolskie spotkanie – niedziela 26 marca

Ogólnopolskie spotkanie – niedziela 26 marca

Zgodnie z zapowiedziami pod koniec marca organizujemy w Warszawie ogólnopolskie spotkanie Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości.
Konieczne jest bowiem, żebyśmy wyrazili opinię obywateli, tak by kwestia niezbędnej naprawy sądów i prokuratury nie była tylko przedmiotem międzypartyjnych rozgrywek.
W ogólnopolskiej konferencji wezmą udział te Komitety, które przysłały do nas co najmniej 50 podpisów poparcia dla proponowanych przez nas zmian w sądownictwie
(w załącznikach druk utworzenia komitetu i druk do zebrania podpisów - żeby ew. uzupełnić jeszcze te formalności).

Proponowany przez nas termin to niedziela 26 marca br. 

Celem naszego spotkania będzie stworzenie ram koordynacji naszych działań, uchwalenie deklaracji nt. zmian w wymiarze sprawiedliwości, a także ocena sposobu rozpatrywania skarg przez ministerstwo 
sprawiedliwości (tych, które złożyliśmy po naszych ubiegłorocznych konferencjach w sejmie). Chcemy także doprowadzić do sytuacji, w której Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się konkretnymi 
przypadkami łamania praw człowieka przez sędziów i prokuratorów czyli tym co leży w zakresie jej kompetencji. Inaczej nie zwalczymy bezprawia sądowo-prokuratorskiego.

Proszę zatem o:  zgłoszenie uczestników konferencji - z każdego komitetu, który zebrał min. 50 podpisów może uczestniczyć do 5 osób. Proszę o podanie nazwisk 
chętnych do uczestniczenia, miasta zamieszkania i telefonu i ew. maila;
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 17 marca br.
Zgłoszenia proszę przesyłać na mail mojego biura: [email protected]

Pozdrawiam

Janusz SanockiZałączniki:
AA-lokalny-komitet
AA-poparcie
Zbiórka podpisów po apelem

Zbiórka podpisów po apelem

RZ__2717

Drodzy Państwo!

Nasza walka o naprawę „wymiaru niesprawiedliwości” trwa. Jednak działanie grupki posłów w Sejmie musi być wsparte działaniem wolnych obywateli. Wolnych i zdecydowanych. Dlatego zawiązaliśmy wspólnie z posłem Jachnikiem i znanym działaczem opozycji antykomunistycznej – Adamem Słomką – Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości.
W załączniku przesyłam apel Komitetu. Prosimy wszystkich o zawiązanie lokalnych/regionalnych  Społecznych Komitetów (minimum 3 osoby) zgłoszenie się do mnie na ten mail lub na mail mojego biura i zebranie jak najwięcej podpisów.

Pod koniec października zbierzemy się w Warszawie w gronie przedstawicieli Społecznych Komitetów z całego kraju i podsumujemy naszą akcję. Zmiany w ustawach muszą być wspierane czy wręcz wymuszane przez Naród. Dlatego to My Naród musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

Sędziowie muszą być wybierani przez Naród (patrz art. 4 Konstytucji), musi być wprowadzona ława przysięgłych, drobne sprawy ma rozstrzygać sędzia pokoju wybierany przez obywateli gminy. Podobnie muszą być wybierani bezpośrednio sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa.

Dosyć już samowoli sędziów! To w niej jest źródło patologii i niesprawiedliwości zalewającej polskie sądy.

Domagamy się też przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej i rozpatrzenia bezprawnych, krzywdzących wyroków wydanych w ciągu ostatnich 27 lat.

Proszę o pilny kontakt bo nie mamy zbyt wiele czasu!

                          Janusz Sanocki

                           tel. 602-397-455

Listy z podpisami proszę przysyłać na adres mojego biura:

Biuro Poselskie Janusza Sanockiego
ul. Prudnicka 3
48-304 Nysa
tel. 603-124-470
[email protected]

Do pobrania:

Apel Społecznego Komitetu
1455661675_Files-Word
aa-apel-komitetu-po-zmianach

Lokalny/regionalny Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości
1455661675_Files-Word
aa-lokalny-komitet

Poparcie zmian w sądownictwie
1455661675_Files-Word
aa-poparcie

Apel Społecznego Komitetu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Apel Społecznego Komitetu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Zgromadzeni pod Sądem Najwyższym działacze społeczni, protestujący przeciwko zemście sądowej i uwięzieniu Zygmunta Miernika ale także przeciwko powszechnemu bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości wzywamy wszystkich do poparcia projektu uzdrowienia polskich sądów przez:
1) Wprowadzenie do polskiego procesu sądowego ław przysięgłych na wzór rozwiązań jakie znamy z krajów anglosaskich.
2) Wprowadzenie instytucji „sędziego pokoju” – wybieranego przez mieszkańców gmin dla rozstrzygania prostych spraw.
3) Wprowadzenie wybieralności kandydatów na sędziów przez Wojewódzkie Rady Sądownictwa. Wojewódzkie Rady Sądownictwa pochodziłyby z powszechnych wyborów. Kandydaci na sędziów – z danego województwa byliby zatem wybierani przez „przedstawicieli Narodu” i wada konstytucyjna zostałaby usunięta. Dopiero kandydat na sędziego wybrany przez Wojewódzka Radę Sądownictwa byłby przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa do dokonania ostatecznego wyboru, zatwierdzanego następnie przez Prezydenta.
4) Wprowadzenie powszechnych wyborów 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
5) Utworzenie odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się także doprowadzenia do weryfikacji niesprawiedliwych wyroków zapadłych w ostatnich 26 latach.

Są to propozycje posłów zrzeszonych w Poselskim Zespole na rzecz Nowej Konstytucji stanowiące treść petycji do Sejmu. Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i komitety do organizowania regionalnych komitetów, zbierania podpisów obywateli pod petycją i kierowania jej do Sejmu, Krajowej Rady Sądownictwa, Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji oraz do nas.
Zmiany w polskim prawie muszą uzyskać wsparcie obywateli i o to wsparcie do wszystkich się zwracamy. Żaden Sejm od 26 lat nie był zdolny do naprawy stanu polskiego bezprawia. Bez wspólnego i silnego nacisku obywatelskiego nikt, ani politycy, ani sędziowie, ani my nic nie jesteśmy w stanie zmienić.
Dlatego wzywamy wszystkich do działania! Tylko obywatele mogą naprawić nasze sądy i nasze państwo. Wspólnie tego dokonamy!

Janusz Sanocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, dziennikarz, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”, poseł na Sejm RP, Tel. 602-397-455, mail: [email protected];
Biuro Poselskie Janusza Sanockiego ul. Prudnicka 3; 48-304 Nysa;
Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratury”, poseł na Sejm RP, tel. 504-105-220;  mail:  [email protected];
Biuro Poselskie  ul. Cechowa 3;  43-300 Bielsko-Biała;
Adam Słomka – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, Tel. 601-646-080; mail: [email protected]
Biuro Adama Słomki ul. Sienna 45/5, Warszawa.

img_20160917_160440827

Poseł Janusz Sanocki podczas zgromadzenia pod Sądem Najwyższym

 

Petycja do pobrania:

1455661675_Files-Wordaa-apel-komitetu-po-zmianach

 

List otwarty posłów Janusza Sanockiego i Jerzego Jachnika do nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

List otwarty posłów Janusza Sanockiego i Jerzego Jachnika do nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Sędziowie, Uczestnicy Kongresu!

Zwracamy się do Was z okazji Kongresu, jaki zwołaliście w Warszawie, nie tylko jako posłowie Sejmu RP. Zwracamy się również jako wieloletni działacze stowarzyszeń walczących z bezprawiem w polskim wymiarze sprawiedliwości – w sądach czy w prokuraturze.

Od wielu lat doświadczamy sami fatalnego funkcjonowania polskich sądów. Jesteśmy także świadkami fatalnego stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości – broniąc wielu osób, które przez lata zmagają się z sądowa patologią – stronniczymi wyrokami, koszmarną, nieznaną w innych państwach przewlekłością postępowań, nieumiejętnością sędziów w rozstrzyganiu prostych spraw.
Problemy te przedstawiało dwukrotnie w Sejmie ponad tysiąc osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, które przyjechały z całej Polski na dwie konferencje (16 stycznia i 25 czerwca 2016) zorganizowane przez Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji, którego jesteśmy członkami.
Uczestnicy Konferencji – obywatele – przedstawiali przykłady arogancji, z jaką zostali potraktowani przez sędziów, przypadki wydawania jawnie niesprawiedliwych i jakże często bezprawnych wyroków.
Nagminne są przypadki łamania przez sędziów podstawowych praw człowieka – stąd Polska jest w konsekwencji uznawana w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu za państwo naruszające Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
W konsekwencji państwo polskie wypłaca poszkodowanym duże odszkodowania, a sędziowie, którzy wydali bezprawne wyroki pozostają bezkarni.
Bezkarni pozostają sędziowie przyłapani na zachowaniach świadczących o jawnej stronniczości czy wręcz korupcji.
Przypadki te są ogólnie znane podobnie jak skandaliczny wręcz stan polskiego wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa.
Obraz polskiego sądownictwa jest porażający. Dzisiaj sędziowie w Polsce są w stanie bezkarnie uzasadnić każdą największą prawną fikcję. I to trzeba koniecznie zmienić.
W ostatnich latach narasta lawina wyroków niesprawiedliwych. Wystarczy popatrzeć na orzeczenia sądów w sprawie reprywatyzacji – która dotyczy całej Polski, a którą sankcjonują prawomocne wyroki sądowe. Kolejna kompromitacja to wyrok na Zygmunta Miernika. To nic innego jak odwet polityczny. Tymczasem samopoczucie sędziów RP jest świetne.
Chcemy mieć nadzieję, że uczestnicy Kongresu Sędziów właśnie tymi problemami zajmą się i w imię dobra wspólnego, porzucając korporacyjny egoizm przystąpią do naprawy sądownictwa i oczyszczenia własnego środowiska.

Zwracamy się zatem z apelem do uczestników Kongresu Sędziów – by środowisko sędziowskie – wspólnie z obywatelami, działaczami społecznymi stowarzyszeń i innymi środowiskami zainteresowanymi stanem polskiego państwa – przystąpiło do sporządzenia diagnozy stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także opracowania niezbędnych reform ustrojowych, które pomogłyby wady obecnego stanu usunąć.
Naszym zdaniem – podstawową przyczyną obecnego, patologicznego stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, jest całkowity brak społecznego (zewnętrznego) nadzoru nad działaniem sądownictwa. Obecna ustawa o ustroju sądów oddaje w ręce samej korporacji sędziowskiej wybór nowych sędziów, a także wszelkie funkcje kontrolne, wykluczając jakąkolwiek kontrolę obiektywną. Sytuacja taka prowadzi do stałego obniżania kryteriów oceny, nie daje żadnych bodźców wzrostu efektywności i rzetelności działania.
Ale – co najważniejsze sytuacja, w której sędziowie wybierają się sami we własnym środowisku zawodowym – stanowi naruszenie fundamentalnej zasady konstytucyjnej – zawartej w art. 4 Konstytucji – zasady suwerenności Narodu. Funkcja sędziego to nie jest bowiem tylko „zawód”, to przede wszystkim funkcja publiczna, a sędzia powinien reprezentować władzę Narodu i być przez Naród – albo Narodu przedstawicieli – wybierany i kontrolowany.
Zgodnie bowiem z przytoczonym artykułem 4 Konstytucji władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy bowiem do Narodu, który sprawuje władzę albo przez swoich przedstawicieli, albo bezpośrednio.
I tak władza ustawodawcza (Sejm i Senat) jest wybierana przez Naród bezpośrednio. Prezydent jako część władzy wykonawczej również pochodzi z wyborów bezpośrednich, zaś rząd zostaje powołany przez Sejm, czyli przez przedstawicieli Narodu.
Tymczasem sędziowie wybierają się sami – co jest oczywistym naruszeniem konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu i każe zastanawiać się nad legalnością ich umocowania.
Ten stan rzeczy polegający na naruszeniu Konstytucji musi jak najszybciej zostać zmieniony.
Uważamy, że jest najwyższy czas na dokonanie radykalnej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Oprócz wprowadzenia wybieralności sędziów – zgodnie z art. 4 Konstytucji – koniecznym jest także – naszym zdaniem – wprowadzenie:
– Wydłużenia do 25 lat okresu przedawnienia dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych w tym sędziów i prokuratorów;
– obligatoryjnego nagrywania, przesłuchań w prokuraturach, posiedzeń i rozpraw, jeśli życzy sobie tego któraś ze stron;
– okresowych badań psychologiczno – psychiatrycznych wszystkich funkcjonariuszy publicznych w tym sędziów;
– uspołecznienia wybieralności sędziów poprzez dokonywanie wyboru przez przedstawicieli społeczeństwa (Narodu) a także ujawnianie nazwisk kandydatów na stronach internetowych sądów i KRS wraz z przyjmowaniem opinii społeczeństwa w zakresie wydawanych orzeczeń;
– zmiany w organizacji Sądu Najwyższego w tym rozpoznawania kasacji cywilnych i karnych;
– wprowadzenie w praktyce zawiadamiania prokuratur przez sędziów, o składaniu fałszywych zeznań przez świadków, których znaczna część trudni się zeznaniami na zamówienie.

Apelujemy zatem do Państwa – uczestników Kongresu Sędziów w Warszawie o przystąpienie do rzetelnej dyskusji – w imię dobra wspólnego – i rozpoczęcie uzdrawiania sytuacji w polskim sądownictwie.#

Janusz Sanocki – poseł na Sejm RP
Jerzy Jachnik – poseł na Sejm RP

KA133191-1

Organizacja promowania i zbierania podpisów

Organizacja promowania i zbierania podpisów

Do końca lipca dopracowujemy nasz projekt ustawy o sądownictwie i organizujemy zespoły regionalne do zbierania podpisów. W sierpniu – wrześniu czeka nas zbieranie.
(Pod warunkiem, że powstanie dostatecznie dużo zespołów regionalnych).
 
RZ__2717

Organizacja promowania i zbierania podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o ustroju sądów powszechnych:

  1. Organizacją zajmować się będą grupy obywateli, których akcję koordynować będą Zespoły Regionalne Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
  1. Zespół Regionalny tworzy min. 10 osób z danego województwa/powiatu (zakres terytorialny działania określa sam Zespół)
  1. Utworzenie Zespołu odbywa się na zebraniu z udziałem posła z Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji (w oparciu o który powstanie Komitet Inicjatywy Obywatelskiej)
  1. Zespół Regionalny powinien posiadać pocztowy adres do korespondencji i adres e-mail oraz miejsce w którym odbywać się będą cotygodniowe spotkania. Pożądany jest także kontakt i współdziałanie z prasą lokalną (radiem, telewizją lokalną).
  1. Konieczne jest nawiązanie jak najszerszej współpracy z działającymi stowarzyszeniami, grupami obywateli, parafiami itd. Stowarzyszenia – powinny mieć zapewniony udział w pracach i decyzjach Zespołu.
  1. Zespół powołuje kilkuosobowe prezydium, na czele z przewodniczącym, do koordynowania swoich prac i kontaktów z Poselskim Zespołem n/rz Nowej Konstytucji.
  1. Wymagany termin powstania Zespołu Regionalnego to maksymalnie końca lipca 2016 r – zanim rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Janusz Sanocki

Sukces konferencji

Sukces konferencji

Drodzy Przyjaciele!
Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu II Sejmowej Konferencji poświęconej wymiarowi sprawiedliwości.
Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji , który konferencję zorganizował, opracował projekt obywatelskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych i prezentacja tego projektu była głównym punktem obrad naszej konferencji. Oczywiście oprócz tego zadbaliśmy żeby osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości i instytucje państwa polskiego miały możliwość przedstawić swoje sprawy. Są to bardzo często przypadki wstrząsające, pokazujące jak dalece funkcjonowanie państwa i formalne stosowanie prawa, pozbawione troski o dobro wspólne, rozmija się z poczuciem sprawiedliwości. Pięknie powiedział o tym podczas konferencji przewodniczący Poselskiego Zespołu  Marszałek Senior Kornel Morawiecki.
Naszymi gośćmi ze strony władz rządowych byli p. Jerzy Chrobak z Ministerstwa Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Pan Wiceminister  Marcin Warchoł oraz dyrektor gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości p. Michał Woś.
Pan Michał Woś omówił pracę zespołu prawników powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do rozpatrywania przypadków, które opisaliśmy w pierwszym raporcie, wydanym na I Konferencję, która odbyła się w styczniu br.
Natomiast pan Wiceminister Marcin Warchoł szerzej przedstawił uczestnikom zamierzenia Ministerstwa zmierzające do zapewnienia udziału i nadzoru społeczeństwa nad pracą sądów, oraz odniósł się także do spraw przedstawianych przez uczestników konferencji.
Projekt ustawy o ustroju sądów opracowany przez nasz zespół, Wiceminister uznał za bardzo interesujący i w wielu kwestiach zbieżny z projektem nad którym pracuje Ministerstwo.
Współpraca Poselskiego Zespołu z Ministerstwem Sprawiedliwości trwa od pierwszej konferencji w styczniu i oceniamy ją jako bardzo obiecującą. Pan Wiceminister Marcin Warchoł stara się wnikliwie rozpatrywać zgłaszane przez nas problemy, a zespół kierowany przez p. Michała Wosia energicznie przystąpił do badania zgłoszonych przypadków sądowego bezprawia. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać.

Drodzy Przyjaciele!
Konferencja- zorganizowana z wielkim wysiłkiem przy Waszym ofiarnym uczestnictwie –  była bardzo udana. Szczególnie obiecująca i ważna jest sprawa projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Bez zmiany mechanizmów ustrojowych, które są obecnie istotną przyczyną patologii występujących w polskim wymiarze sprawiedliwości, nic się bowiem nie zmieni.

Oceniając przebieg naszego spotkania, trzeba też wspomnieć o tym, że pod koniec jeden z uczestników zdesperowany wieloletnimi krzywdami, jakie spotykają go ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwości, nie opanował emocji co zakłóciło przebieg obrad.  Zamierzamy w dalszym ciągu zajmować się pojedynczymi sprawami osób pokrzywdzonych, jednak wydaje się, że wobec ogromu problemów, poczucia krzywdy i emocji jakie tym sytuacjom towarzyszą, przyjęta przez nas otwarta formuła konferencji, w której każdy kto chciał mógł wejść do Sejmu i przedstawić swoje krzywdy, wyczerpała się. Zaproponujemy kolegom z Zespołu Poselskiego żeby następną konferencję organizować wspólnie ze stowarzyszeniami i zespołami regionalnymi, oraz organizacjami obywatelskimi, które współpracują z Zespołem Poselskim. I to te organizacje dokonają wstępnej selekcji spraw, które będą przedstawiane na konferencji oraz będą zatwierdzać regionalne listy uczestników.

Drodzy Przyjaciele!

Niezależnie od trudności jakie stoją na naszej drodze, jakiej by one nie były natury, nie wolno nam porzucić pracy, której celem jest naprawa naszego państwa, uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości, rozpoczęcia debaty na temat nowej konstytucji, która ma służyć obywatelom, a nie klikom, które zawłaszczyły Państwo Polskie. Taki jest nasz cel i zamierzamy wytrwać w jego realizacji.  Wszystko co robimy służy temu celowi i wszystkich, którzy chcą w tę pracę się włączyć witamy z pełną otwartością.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy w Konferencji uczestniczyli i pomogli ją zorganizować.

Organizatorzy II Konferencji:

Janusz Sanocki – wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

Jerzy Jachnik – sekretarz Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

Andrzej Gawron – członek Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

DSC_1107 DSC_1178 DSC_1078